TÜYAK 2015’e 1500 kişi katıldı,
“Konaklama ve Sağlık Yapıları”nda yangın güvenliği tartışıldı.

Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi – TÜYAK 2015

TÜYAK -  Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı ve Yangından Korunma Derneği ev sahipliğinde Ventio organizasyonuyla bu yıl dördüncüsü 12-13 Kasım 2015 tarihleri arasında gerçekleşti. TÜYAK 2015 – Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi’ne bin 500 kişinin üzerinde ziyaretçi katıldı.

TÜYAK 2013’te 80 akademisyen, bilim adamı ve yangın uzmanı 12 oturum, panel ve konferansta “Konaklama ve Sağlık Yapılarında” yangın güvenliğini tartıştı.TÜYAK 2015 Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi, TÜYAK -Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı ve Yangından Korunma Derneği Onursal Başkanı ve TÜYAK 2015 Yangın ve Güvenlik Sempozyum ve Sergisi, Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç,  TÜYAK Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kozacı ve İstanbul Tabibler Odası Başkanı Prof.Dr. Selçuk Erez  açılış konuşmalarının ardından düzenlenen açılış töreniyle başladı. TÜYAK Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kozacı, “Unutmayalım, yangınların nedenleri bellidir, kader değildir ve önlenebilir” vurgusunda bulundu. TÜYAK Onursal Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, ise “Her iki yılda bir yaptığımız bu organizasyon için dileğim, umudum; 100. Yılda da bu şekilde devam etmesi, bu periyodik toplantıların hiç aksamamasıdır” olarak özetledi.

TÜYAK Yönetim Kurulu Üyesi A.Haluk Yanık’ın “Konutlarda Algılama ve Uyartı Sistemleri “ başlıklı konferansı ile başlayan TÜYAK 2015’e 80 akademisyen, bilim adamı ve yangın uzmanı 12 oturum, panel ve konferansta yangın güvenliğini tartışıldı. Sempozyumla eş zamanlı olarak 13 Kasım 2015 günü, panellere paralel olarak, TÜYAK Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Taner Kaboğlu tarafından düzenlenen “Depolama Tesislerinde Sprinkler Sistemi Tasarımı ve Uygulama Örnekleri” başlıklı kurs başarıyla gerçekleştirildi.

Sektörün önde gelen firmalarının ve isimlerinin katılımlarıyla gerçekleşen sempozyumun ana teması olarak, yangın güvenliğinin önemli olduğu Sağlık Yapıları ve Konaklama Tesisleri seçilmiş ve bu konulardaki bildirilere öncelik verildi. Yurt içinden ve dışından yoğun ilgi gören toplantımızda iki gün boyunca iki paralel salonda teknik sunumlar yapıldı. Sunulan bildirilerin tam metinleri katılımcılara çantaları içinde verildi. Böylece ilgi duyulan bildirileri daha detaylı olarak incelemek ve öğrenmek mümkün oldu.

Bin 500 kişi ziyaret etti…
Sempozyumda toplam 42 adet bildiri yer aldı. Ayrıca, sempozyum kapsamında, TÜYAK Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kozacı başkanlığında, Tüyak Teknik Komiteleri “Yangın Güvenliği ve Yönetmelik Değişikliği”  konusundaki yürüttükleri çalışmaları aktardı. “Yangın Yönetmeliğindeki Son Değişiklikler ve Karşılaşılan Problemler” konulu panelde, yeni revize edilen yönetmelik maddeleri ve komite önerileri tartışıldı, karşılaşılan problemlerin çözümü için yeni öneriler getirildi. Sempozyum, yangın güvenliği konusunda çalışan araştırıcı, tasarımcı ve uygulamacıları bir araya getirerek tanışmalarını, tartışmalarını ve bilgi alışverişinde bulunmalarını sağladı.

12-13 Kasım 2015 tarihleri arasında WOW Convention Center’da düzenlenen TÜYAK 2015’te yangın güvenliği alanında en son teknolojilerden oluşan yangın güvenliği çözümlerini sergileyen firmalar yeni iş fırsatları yaratma şansı buldu. TÜYAK 2015’i iki gün boyunca yaklaşık bin kişi ziyaret etti ve sergi alanında ulusal ve uluslararası firmaların stantlarını görme imkanı buldu.

2017 yılında buluşmak üzere…
“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikteki Son Değişiklikler ve Karşılaşılan Problemler” in görüşüldüğü, Sempozyumun ikinci günü gerçekleşen forumda TÜYAK Onursal Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, katılımcılarla birlikte yönetmelik  uygulamaların  da yaşanılan sorunları ve yapılması gerekenleri tartışarak,  bilgi alışverişinde bulundular.
Dördüncüsü düzenlenen ve takvimlerde yerini alan TÜYAK Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisinin, kamu kurum ve kuruluşları bir araya getiren, sorunların ve çözümleri tartışıldığı önemli bir platform olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, TÜYAK 2017 – Yangın ve  Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi’nde sorunları azalmış, sektör olarak daha büyümüş, ülkemizde yangın sayılarını azaltmış, yangından dolayı meydana gelen can ve mal kaybını en aza indirmiş bir Türkiye olarak tekrar buluşma dileğiyle konuşmasını tamamladı.

TÜYAK Hakkında
Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı ve Yangından Korunma Derneği (TÜYAK) yangına karşı can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda çalışmalar yapmak üzere kurulmuşlardır.
Başlıca amaçları; toplumun yangın güvenliği konusunda eğitilmesini sağlamak üzere bilim ve teknoloji alanında araştırmalar yapmak, yaptırmak, bu yolda yapılanları desteklemek, kamu ve özel kuruluşların personelinin yangından korunma ve yangın söndürme konularında eğitilmeleri için yayın yapmak, yangın önleyici sistemlerin standartlarını ve cihazların geliştirilmesi konusunda yardımcı olmak, Türkiye’de yangın sektörünün gelişmesi ve toplumun yangın güvenliği konusunda eğitilmesi doğrultusunda çalışmalar yapmaktadır. 

Bilgi için
TÜYAK Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı / Yangından Korunma Derneği
Perpa Ticaret Merkezi B blok k.9 No.1376
Okmeydanı Şişli/İstanbul
0212 3202404 – 0541 6179959
tuyak@tuyak.org.tr  /  www.tuyak.org.tr


   


ÖNEMLİ TARİHLER

15 Mayıs 2015
Bildiri özeti son gönderim tarihi
29 Mayıs 2015
Özet son onay tarihi
01 Eylül 2015
Bildirilerin son gönderim tarihi
15 Eylül 2015
Bildirilerin son onay tarihi